Quick Scan Lokale Democratie - Dit is uw kans: lever een bijdrage!

Donderdag 24 juni 2021

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking tussen de gemeente en bewoners? Dan kunt u zich nu aanmelden om deel te nemen aan het gesprek tussen de raad, college, ambtenaren en inwoners.

Quick Scan Lokale Democratie

De gemeenteraad maakt een Quick Scan Lokale Democratie van gemeente Helmond. Met de Quick Scan worden beelden verzameld om het gesprek in gang te brengen tussen raad, college, ambtenaren en inwoners over de lokale democratie. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die het proces begeleidt. Wilt u deze kans benutten? Dan kunt u zich aanmelden via raadsgriffie@helmond.nl. Als er meer dan drie aanmeldingen binnenkomen, vindt er een loting plaats.

Online vragenlijst

Met een online vragenlijst kunnen álle inwoners, raadsleden, collegeleden en gemeente-ambtenaren van gemeente Helmond hun mening geven over gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participatie en communicatie. Er wordt gevraagd naar de onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, maar ook tussen de gemeente en inwoners. Uiteindelijk levert de Quick Scan input voor een verbeterplan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de slag kunnen om de lokale democratie te versterken.

Raadslid Martijn Rieter vertelt: "Ik verwacht uit de Quick Scan te ontdekken wat de valkuilen zijn en waar kansen liggen om de lokale democratie te verbeteren. Ik vind het belangrijk om het vertrouwen van de inwoners te hebben en dat zij er bewust van zijn dat de stem van een inwoner essentieel is."

Raadslid Désirée Meulenbroek roept inwoners op zich aan te melden: "We zoeken onbevangen inwoners van Helmond die waarde hechten aan de democratie die met feedback willen komen. Daarmee kunnen we vooruit."

Uw Reactie
Uw Reactie