Hooravond over de Voorjaarsnota 2021

Donderdag 24 juni 2021

De gemeenteraad houdt dinsdag 29 juni een hooravond over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2022. Aan de hand van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 29 juni om 18.00 uur. Dat gebeurt digitaal via Microsoft Teams. Graag vooraf aanmelden als u wilt inspreken.

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad sturing aan waar het geld van de gemeente volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. Het gaat om hoofdlijnen, die vertaald worden naar invulling van programma’s en projecten in het najaar tijdens de programmabegroting.

Uw mening is belangrijk

Een belangrijk moment dus. Daarom wil de raad graag weten wat u vindt van de voorgestelde plannen. U kunt de Voorjaarsnota downloaden op www.helmond.nl/bestuur. Laat uw mening horen en meld u aan voor de hooravond.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 25 juni 16.00 uur. Geef in uw mail uw naam en telefoonnummer door, het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover u wilt inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan maximaal vijf minuten spreektijd tijdens de hooravond.

Vervolg behandeling Voorjaarsnota

Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 6 juli de Voorjaarsnota inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun vragen aan het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt er een discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota wordt vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Deze vergadering kunt u volgen via de livestream op helmond.raadsinformatie.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie