College B&W wil investeren in nieuwbouw Jan van Brabant College

Vrijdag 12 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond stelt aan de gemeenteraad voor om voor het Jan van Brabant college (locatie Molenstraat) een nieuwe school te gaan bouwen op een nog nader te bepalen locatie. De huidige huisvesting aan de Molenstraat is niet duurzaam en toekomstbestendig. In 2023 en 2024 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen en in 2025 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe school.

De plannen op het gebied van onderwijshuisvesting zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP). Dit plan is opgedeeld in twee fases. Fase 1 loopt tot en met 2025. Het Jan van Brabant College maakt onderdeel uit van fase 2. Vooruitlopend daarop stelt het college aan de raad voor om de komende jaren te starten met de voorbereidingen voor het bouwen van een nieuwe school, zodat in 2025 de schop in de grond kan. De totale investering wordt geraamd op ruim 19 miljoen euro.

"Met een nieuwe school willen we voldoen aan de moderne onderwijseisen en de duurzaamheidscriteria. Door modulair te bouwen kunnen we bij veranderende leerlingaantallen op- en afschalen, zodat we niet voor eventuele leegstand bouwen. Daarnaast willen we door nieuwbouw van het Jan van Brabant College een gelijk speelveld creëren tussen de verschillende Helmondse middelbare scholen", aldus wethouder Dortmans (Jeugd, Onderwijs en Gezondheid). In het verleden is ook voor nieuwbouw voor het Dr. Knippenbergcollege en het Carolus Borromeus College (beide scholen van OMO Scholengroep) gekozen.

Nieuwbouw is – op de lange termijn – financieel de beste optie. Over de locatie voor nieuwbouw wordt, in overleg met het Jan van Brabant College, op een later moment een beslissing genomen. Voorzitter van het College van Bestuur van Jan van Brabant College, Marcel Meulen, is enthousiast over het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders voorlegt aan de gemeenteraad. Volgens algemeen-directeur Geert-Jan Nillesen biedt het besluit een mooi perspectief om de onderwijsvisie nog beter en duurzamer voor de leerlingen en medewerkers vorm te geven.

Het voorstel voor nieuwbouw van het Jan van Brabant college wordt in maart en april in de gemeenteraad behandeld. Als de raad akkoord gaat, wordt het voorstel later dit jaar concreet uitgewerkt in de voorjaarsnota en de begroting voor 2022.

Uw Reactie
Uw Reactie