Februari

  • College B&W wil investeren in nieuwbouw Jan van Brabant College

    vrijdag 12 februari 2021
    Het college van burgemeester en wethouders van Helmond stelt aan de gemeenteraad voor om voor het Jan van Brabant college (locatie Molenstraat) een nieuwe school te gaan bouwen op een nog nader te bepalen locatie. De huidige huisvesting aan de Molenstraat is niet duurzaam en toekomstbestendig. In 2023 en 2024 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen en in 2025 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe school.

Uw Reactie
Uw Reactie