2021

 • Quick Scan Lokale Democratie - Dit is uw kans: lever een bijdrage!

  donderdag 24 juni 2021
  Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking tussen de gemeente en bewoners? Dan kunt u zich nu aanmelden om deel te nemen aan het gesprek tussen de raad, college, ambtenaren en inwoners.

 • Hooravond over de Voorjaarsnota 2021

  donderdag 24 juni 2021
  De gemeenteraad houdt dinsdag 29 juni een hooravond over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2022. Aan de hand van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 29 juni om 18.00 uur. Dat gebeurt digitaal via Microsoft Teams. Graag vooraf aanmelden als u wilt inspreken.

 • Gratis cursus politiek actief in Helmond

  woensdag 16 juni 2021
  Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Vraagt u zichzelf wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Volg dan de cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het!

 • Antoinette Maas vertrekt als wethouder van Helmond

  vrijdag 28 mei 2021
  Vandaag heeft Antoinette Maas (GroenLinks) haar vertrek aangekondigd als wethouder van de gemeente Helmond. Per 6 juli neemt zij afscheid. Het werk als wethouder is een te grote belasting geworden voor haar privéleven. GroenLinks draagt Andrew Harijgens, voormalig wethouder in Bergen op Zoom, voor als haar opvolger.

 • College B&W wil investeren in nieuwbouw Jan van Brabant College

  vrijdag 12 februari 2021
  Het college van burgemeester en wethouders van Helmond stelt aan de gemeenteraad voor om voor het Jan van Brabant college (locatie Molenstraat) een nieuwe school te gaan bouwen op een nog nader te bepalen locatie. De huidige huisvesting aan de Molenstraat is niet duurzaam en toekomstbestendig. In 2023 en 2024 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen en in 2025 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe school.

Uw Reactie
Uw Reactie