Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat met ingang van 26 november 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus).
In totaal worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied (het huidige zorgcentrum) zal worden gesloopt. De kapel blijft behouden.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200178-1000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
In verband met het coronavirus is er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 26 november 2021 tot en met 6 januari 2022, kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie