Ontwerpbestemmingsplan SBC De Braak-Zwembad

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “SBC De Braak-Zwembad” met ingang van 5 maart 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Sportpark De Braak ondergaat momenteel een grootschalige vernieuwingsslag. Als een belangrijk onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk zwembad voorzien. De gemeenteraad heeft besloten de locatie waar momenteel “Con Brio” is gevestigd,  aan te wijzen als de locatie waar het zwembad zal worden gebouwd.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1100BP190063-1000

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Vanaf 18 maart 2020 zijn er in verband met het coronavirus een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken of uit te stellen (op basis van de huidige inzichten).

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken, lopende van 5 maart 2021 tot en met 15 april 2021, kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan “SBS De Braak-Zwembad”
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie