Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11 met ingang van 12 februari gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200199-1000.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Uw Reactie
Uw Reactie