Beeldkwaliteitsplan 't Hout - Hoek Dr. Dreeslaan - De Hoefkens

Samenvatting:

Het plan betreft een bouwstrook aan de oostzijde van de Dr. Dreeslaan. Het omschrijft welstandscriteria voor deze locatie waar een combinatie van woningen en bedrijfsruimten kavelsgewijs ontwikkeld kunnen worden.

Besloten door:

Gemeenteraad

Datum inwerkingtreding:

22-9-2014

Relatie met ander beleid en/of onderzoek