Actieplan Richtlijn omgevingslawaai 2e tranche

Samenvatting:

Het doel van de Europese richtlijn omgevingslawaai is het in kaart brengen en zoveel mogelijk verbeteren van het geluidklimaat in heel Europa. Om dit doel te bereiken wordt elke vijf jaar een geluidsbelastingkaart en actieplan gemaakt. Na het eerste plan (2008) is nu voor de tweede keer een actieplan opgesteld.

Besloten door:

B&W

Datum inwerkingtreding:

18-6-2013

Lees verder