Herwaardering en tarieven WOZ

Elk jaar wordt iedere onroerende zaak (woning, bedrijfspand of grond) door de gemeente getaxeerd. De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde.

Hierbij is voor het belastingjaar 2021 gekeken naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2020 (=waardepeildatum). Verbouwingen na dit tijdstip worden wel meegeteld, maar de waarde daarvan wordt bepaald alsof de verbouwing op 1 januari 2020 was voltooid. De WOZ-waarde van uw pand wordt vastgesteld aan de hand van de marktprijzen van soortgelijke panden op 1 januari 2020.

Waarde van woningen gestegen

In Helmond is de waarde van woningen tussen 1 januari 2019 (=vorige peildatum) en 1 januari 2020 gemiddeld met 7% gestegen. De waarde van de niet-woningen (scholen, winkels, bedrijfspanden etc.) is over deze periode gemiddeld gestegen met 2%.

Aanpassing van OZB-tarieven woningen

De gemeenteraad heeft bepaald dat voor het jaar 2021, de onroerendezaakbelasting niet meer dan met de inflatiecorrectie mag worden verhoogd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is, door stijgende kosten, gestegen en het tarief voor de rioolheffing is, rekening houdend met de daling van de kosten voor de waterbeheertaken, gedaald.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

Voor niet-woningen is sinds 2013 de OZB verhoogd met ongeveer 8%. Dit extra geld komt terecht in een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het geld van dit fonds wordt gebruikt om het ondernemingsklimaat in Helmond te stimuleren.Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen een beroep doen op dit fonds bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting Ondernemersfonds. Het bestuur van deze stichting beoordeelt de aanvragen en gaat over de verdeling van bedragen uit het fonds.

Lees meer informatie op de website van het Ondernemersfonds

Uw Reactie
Uw Reactie