Herwaardering en tarieven WOZ

Elk jaar wordt iedere onroerende zaak (woning, bedrijfspand of grond) door de gemeente getaxeerd. De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde.

Hierbij is voor het belastingjaar 2022 gekeken naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2021 (=waardepeildatum). Verbouwingen na dit tijdstip worden wel meegeteld, maar de waarde daarvan wordt bepaald alsof de verbouwing op 1 januari 2021 was voltooid. De WOZ-waarde van uw pand wordt vastgesteld aan de hand van de marktprijzen van soortgelijke panden op 1 januari 2021.

Waarde van woningen gestegen

In Helmond is de waarde van woningen tussen 1 januari 2020 (=vorige peildatum) en 1 januari 2021 gemiddeld met 14% gestegen. De waarde van de niet-woningen (scholen, winkels, bedrijfspanden etc.) is over deze periode gelijk gebleven.

Vanaf 2022 WOZ-waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte (GBO)

We bepalen elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting. Vanaf 2022 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO).

Wat is de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Het rekenen met de gebruikersoppervlakte in plaats van de inhoud kan invloed hebben op de WOZ-waarde van een woning. Er zijn bijvoorbeeld woningen die veel bergruimte hebben onder een schuine kap. Vóór de wijziging werd dit oppervlak (onder de 1,5 meter stahoogte) meegenomen in de schatting van de waarde. Vanaf 2022 niet meer.

Wanneer gaat het in?

Vanaf belastingjaar 2022, met als peildatum 1 januari 2021, stellen we de waardering voor de WOZ-taxaties vast op basis van de gebruiksoppervlakte.

Hoe bepalen wij de WOZ-waarde?

We bepalen de WOZ-waarde door een taxatie. Hierbij gaan we uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Een taxateur kijkt onder andere naar de volgende gegevens:

  • Marktwaarde
  • Ligging
  • Soort woning
  • Grootte van de kavel
  • Grootte van de woning
  • Bouwjaar van de woning
  • Aanwezigheid van onder andere garage, carport, dakkapel, aanbouw, berging etc.
  • Kwaliteit, onderhoud en voorzieningen

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

U kunt bij ons een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde bepaald is. In het taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Daarmee kunt u uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend.

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen.

Aanpassing van OZB-tarieven woningen

De gemeenteraad heeft bepaald dat voor het jaar 2022, de onroerendezaakbelasting niet meer dan met de inflatiecorrectie mag worden verhoogd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is, door stijgende kosten, gestegen en het tarief voor de rioolheffing is, rekening houdend met de daling van de kosten voor de waterbeheertaken, gedaald.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

Voor niet-woningen is sinds 2013 de OZB verhoogd met ongeveer 8%. Dit extra geld komt terecht in een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het geld van dit fonds wordt gebruikt om het ondernemingsklimaat in Helmond te stimuleren.Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen een beroep doen op dit fonds bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting Ondernemersfonds. Het bestuur van deze stichting beoordeelt de aanvragen en gaat over de verdeling van bedragen uit het fonds.

Lees meer informatie op de website van het Ondernemersfonds

Uw Reactie
Uw Reactie