Herwaardering en tarieven WOZ

Elk jaar wordt iedere onroerende zaak (woning, bedrijfspand of grond) door de gemeente getaxeerd. De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde.

Hierbij is voor het belastingjaar 2019 gekeken naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2018 (=waardepeildatum). Verbouwingen na dit tijdstip worden wel meegeteld, maar de waarde daarvan wordt bepaald alsof de verbouwing op 1 januari 2018 was voltooid. De WOZ-waarde van uw pand wordt vastgesteld aan de hand van de marktprijzen van soortgelijke panden op 1 januari 2018.

Waarde van woningen licht gestegen

In Helmond is de waarde van woningen tussen 1 januari 2017 (=vorige peildatum) en 1 januari 2018 gemiddeld met 4,7% gestegen. De waarde van de niet-woningen (scholen, winkels, bedrijfspanden etc.) is over deze periode gemiddeld gestegen met 3%.

Aanpassing van OZB-tarieven woningen

De gemeenteraad heeft bepaald dat voor het jaar 2019, de onroerende-zaakbelasting niet meer dan met de inflatiecorrectie mag worden verhoogd. De afvalstoffenheffing is, door hogere rijksbelasting op afval, gestegen en de rioolheffing is nagenoeg gelijk gebleven.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

Voor niet-woningen is sinds 2013 de OZB verhoogd met ongeveer 8%. Dit extra geld komt terecht in een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het geld van dit fonds wordt gebruikt om het ondernemingsklimaat in Helmond te stimuleren.Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen een beroep doen op dit fonds bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting Ondernemersfonds. Het bestuur van deze stichting beoordeelt de aanvragen en gaat over de verdeling van bedragen uit het fonds.

Lees meer informatie op de website van het Ondernemersfonds