Herwaardering en tarieven WOZ

Elk jaar wordt iedere onroerende zaak (woning, bedrijfspand of grond) door de gemeente getaxeerd. De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde.

Hierbij is voor het belastingjaar 2018 gekeken naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2017 (=waardepeildatum). Verbouwingen na dit tijdstip worden wel meegeteld, maar de waarde daarvan wordt bepaald alsof de verbouwing op 1 januari 2017 was voltooid. De WOZ-waarde van uw pand wordt vastgesteld aan de hand van de marktprijzen van soortgelijke panden op 1 januari 2017.

Waarde van woningen licht gestegen

In Helmond is de waarde van woningen tussen 1 januari 2016 (=vorige peildatum) en 1 januari 2017 gemiddeld met 2,5% gestegen. De waarde van de niet-woningen (scholen, winkels, bedrijfspanden etc.) is over deze periode gemiddeld gelijk gebleven.

Aanpassing van OZB-tarieven woningen

De gemeenteraad heeft bepaald dat voor het jaar 2018, volgens het uitgangspunt dat de gemiddelde woonlasten gelijk zouden moeten blijven, de OZB-tarieven naar boven worden bijgesteld. Door de daling van het tarief voor de rioolheffing met ongeveer 6% en de ongeveer gelijkblijvende lasten voor de afvalstoffenheffing is volgens dit principe het OZB-tarief voor woningen zodanig verhoogd, dat de OZB-lasten met ongeveer 5% stijgen voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde. Per saldo zullen van de woonlasten voor zo’n woning daardoor ongeveer gelijk blijven.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

Voor niet-woningen is sinds 2013 de OZB verhoogd met ongeveer 8%. Dit extra geld komt terecht in een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het geld van dit fonds wordt gebruikt om het ondernemingsklimaat in Helmond te stimuleren.Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen een beroep doen op dit fonds bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting Ondernemersfonds. Het bestuur van deze stichting beoordeelt de aanvragen en gaat over de verdeling van bedragen uit het fonds.

Lees meer informatie op de website van het Ondernemersfonds