Betalen gemeentelijke belastingen - Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op twee verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven.

1. Zelf overmaken

U maakt het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL45 BNGH 0285 16 92 62 t.n.v. Gemeente Helmond. Dit bedrag moet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) op de rekening van de gemeente Helmond staan. Gebruik hiervoor het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat. Dit kenmerk gebruikt de gemeente bij het automatisch verwerken van uw betaling. 

2. Automatische incasso

U kunt ons hiervoor machtigen via het schriftelijke aanvraagformulier incasso gemeentelijke heffingen (geen DigiD-code nodig) in. Wij incasseren dan het totaalbedrag in 8 termijnen automatisch van uw bankrekening. Dit gebeurt aan het einde van de maand, startende de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag is vermeld. Betalen via een machtiging kan zowel voor particulieren als voor ondernemers.

Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen of de automatische incasso stop wilt zetten, dan kunt u het wijzigingsformulier afdrukken, invullen en opsturen naar:

Team Belastingen
Postbus 950
5700 AZ, Helmond

Komt u liever naar de Stadswinkel om automatische incasso aan te vragen? Dan hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. U kunt tijdens onze openingstijden gewoon terecht bij de receptie. Voor meer informatie over automatische incasso kunt u mailen naar invordering@helmond.nl

3. Betaling in de Stadswinkel

Betaalt u de gemeentelijke belastingen liever met PIN of contant in de Stadswinkel, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Maak hier een afspraak om uw gemeentelijke belastingen in de Stadswinkel te betalen.

Wat gebeurt er wanneer ik niet op tijd betaal?

Wij adviseren u tijdig te betalen. Als blijkt dat u voor de in de aanslag genoemde vervaldatum niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Hiervoor brengen we kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening. Als u de aanslag na de aanmaning nog niet betaalt, zal de invordering worden voortgezet met een dwangbevel. Ook hiervoor worden kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening gebracht. 

  • Als u de aanslag niet binnen de gestelde termijn kunt betalen, dan kunt u om een betalingsregeling verzoeken. Neem hiervoor per e-mail contact op via invordering@helmond.nl of telefonisch via 14 0492. 
  • Als u onvoldoende inkomsten heeft om de aanslag te betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen
  • Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u een bezwaar indienen