PFAS, informatie voor inwoners

PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in het milieu. Dit komt doordat ze al jaren worden gebruikt, niet afbreken en makkelijk verspreiden in het milieu. Bij breed onderzoek naar de algemene milieukwaliteit in Nederland viel dat op. De laatste jaren worden deze stoffen daarom vaker meegenomen bij allerlei milieuonderzoeken. Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht PFAS mee te nemen bij bodemonderzoek, bijvoorbeeld bij grondverzet of kavelverkoop.

Er is gemeten in grond, grondwater, moestuingewassen, baggerspecie en oppervlaktewater. Daaruit blijkt dat overal in Helmond lage gehaltes PFAS in het milieu voorkomen. Dit beeld zie je ook in de rest van Nederland. Op een industrieterrein is een iets zwaarder met PFAS belast gebied aangetroffen. Dat komt omdat daar tot 2018 met PFAS-houdende producten is gewerkt. Op dit kaartje staat met de grijze arcering aangegeven waar dat gebied rondom de lokale PFAS-bron ligt. In de rest van Helmond (lichtblauw) zijn alleen lage gehaltes PFAS gevonden.

De bodemverontreiniging leidt in Helmond niet tot risico voor mens of milieu

In Helmond wordt weinig PFAS op de bodem en in het grond- of oppervlaktewater gevonden. Deze kleine hoeveelheden leiden niet tot een risico voor mens of milieu. Alleen direct rondom de voormalige PFAS-bron vinden we hogere concentraties. Hier is sprake van een grotendeels verhard industriegebied waar minder contact is met de grond dan bijvoorbeeld in een woonwijk. Daarom leidt PFAS ook daar niet tot een risico.

Let op bij het afvoeren van grond

Kleine hoeveelheden PFAS kunnen wel leiden tot problemen bij het afvoeren van grond. Dat komt omdat er nog geen landelijke normen zijn voor hergebruik van PFAS-houdende grond. Aannemers, grondbanken, grondreinigers en andere bedrijven zijn daarom terughoudend met het innemen van overtollige grond. Zij weten niet zeker of zij de grond met een kleine hoeveelheid PFAS ergens anders kunnen toepassen. Daarom wachten ze op nationale regelgeving en op lokaal beleid van gemeenten en omgevingsdiensten die toezicht moeten houden op grondstromen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Helmond, telefoonnummer 14 0492.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

PFAS is een verzamelnaam voor fluorhoudende chemische stoffen. PFOA, PFOS en GenX zijn fluorhoudende chemische stoffen die onder de groep van PFAS-stoffen vallen. PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Het RIVM en Bodem+ hebben een uitgebreide vraag en antwoordlijst gemaakt. Hier vindt u meer informatie over deze stoffen, hoe ze zijn toegepast en de risico’s.

Deze stoffen worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Het RIVM en bodem+ hebben een uitgebreide vraag en antwoordlijst gemaakt. Hier vindt u meer informatie over deze stoffen, hoe ze zijn toegepast en de risico’s.

Op industriegebied de Weyer staat een bedrijf dat tot eind 2017 heeft gewerkt met PFAS houdende stoffen. In de directe omgeving van dit bedrijf worden deze stoffen in de grond gevonden in verhoogde concentraties.

Op deze tekening is met een grijze arcering aangegeven waar dit gebied ligt. In de rest van Helmond (het blauwe gebeid op de tekening) worden ook PFAS in de grond gevonden, maar alleen in hele kleine hoeveelheden.

We vinden PFAS ook terug in bijvoorbeeld het grondwater en het oppervlaktewater. Ook hier zijn de hoogste concentraties gevonden direct rondom de fabriek op industriegebied De Weyer.

Wanneer mensen voor een lange tijd, grote hoeveelheden PFAS binnenkrijgen kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. In Helmond zijn nergens zulke grote hoeveelheden PFAS gevonden. Er is dan ook geen risico voor de volksgezondheid.

Waterleidingbedrijf Brabant Water heeft onderzoek laten uitvoeren naar PFOA en GenX in drinkwater afkomstig van alle grondwaterbronnen. In geen van de bronnen is PFOA en GenX aangetroffen.

Op industriegebied de Weyer staat een bedrijf dat tot eind 2017 heeft gewerkt met PFAS houdende stoffen. Deze stoffen zijn via de schoorsteen van de fabriek verspreid naar de omgeving. We vinden namelijk rondom het bedrijf de grotere hoeveelheden PFAS. Hoe verder bij de fabriek vandaan, hoe minder van deze stoffen er terug te vinden zijn.

Ja, het is veilig op hier te zwemmen. Bij het huidige gebruik van de zwemplas Berkendonk is er geen risico. Ook niet als u daar elke dag gaat zwemmen. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Daarbij baseren wij ons op onderzoek van het RIVM.

Ja, de conclusie dat het huidige gebruik van Berkendonk geen risico’s met zich meebrengt geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Uw kinderen kunnen veilig zwemmen in Berkendonk, ook als ze dat dagelijks doen.

Het RIVM heeft gekeken naar de situatie waarbij mensen in het water van Berkendonk gaan zwemmen. Daarbij zijn ze er vanuit gegaan dat mensen meer dan drie uur in het water liggen en regelmatig een slok water binnenkrijgen. De hoeveelheid PFAS die mensen dan binnenkrijgen via inslikken, huidcontact en inademing blijft ruim onder de grens van wat je dagelijks binnen mag krijgen. Daarmee is zwemmen veilig. Ook elke dag en voor kinderen.

De gezondheid van onze inwoners staat te allen tijde voorop. Er is nu geen reden om Berkendonk te sluiten. Daarbij baseren wij ons op het onderzoek dat de experts van het RIVM hebben gedaan. Zij concluderen dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid en dat het veilig is om te zwemmen in Berkendonk.

Uw Reactie
Uw Reactie