't Hout in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 10.960 100,0 100,0
0-14 jaar 1.797 16,4 17,2
15-29 jaar 1.873 17,1 17,7
30-44 jaar 1.967 17,9 19,1
45-54 jaar 1.767 16,1 16,4
55-64 jaar 1.576 14,4 12,7
65-79 jaar 1.552 14,2 13,2
80 jaar en ouder 428 3,9 3,6
       
etniciteit 10.960 100,0 100,0 
Nederlands 9.056 82,6 73,8
overig westers 1.045 9,5 13,2
Marokkaans 336 3,1 4,3
Turks 88 0,8 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 122 1,1 1,5
overig niet-westers 313 2,9 4,6
       
huishoudens  4.613 100,0 100,0 
alleenstaande 1.281 27,8 34,4
paar zonder kinderen 1.507 32,7 28,0
paar met kinderen 1.452 31,5 28,6
eenoudergezin 363  7,9 8,6
overig huishouden 10 0,2 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 4.652 100,0 100,0
eengezins 4.145  89,1 75,5
meergezins 507 10,9 24,5
koop-/huurverhouding 4.652 100,0 100,0
koop 2.907 62,5 53,3
huur 1.688 36,3 45,5
onbekend 57 1,2 1,3
bouwjaar 4.652 100,0 100,0
<1950 249  5,4 8,7
1950-1979 1.820  39,1 31,0
1980-1989 1.181 25,4 23,7
1990-1999 973 20,9 17,3
2000-2009 275 5,9 13,7
2010 of later 154 3,3 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 292 107 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 212.431 105 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 2.200    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 38.300 104 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,1 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 196 17,9 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 358 32,7 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 136 12,4 20,4
Wmo-gebruikers6) 955 91 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 132 76 index 100
cliënten jeugdhulp6) 310 100 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.