Warande in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 2.807 100,0 100,0
0-14 jaar 466 16,6 17,2
15-29 jaar 370 13,2 17,7
30-44 jaar 421 15,0 19,1
45-54 jaar 404 14,4 16,4
55-64 jaar 385 13,7 12,7
65-79 jaar 570 20,3 13,2
80 jaar en ouder 191 6,8 3,6
       
etniciteit 2.807 100,0 100,0 
Nederlands 2.493 88,8 73,8
overig westers 218 7,8 13,2
Marokkaans 16 0,6 4,3
Turks 11 0,4 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 19 0,7 1,5
overig niet-westers 50 1,8 4,6
       
huishoudens 1.200 100,0  100,0 
alleenstaande 328 27,3 34,4
paar zonder kinderen 438 36,5 28,0
paar met kinderen 360 30,0 28,6
eenoudergezin 70 5,8 8,6
overig huishouden 4 0,3 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 1.211 100,0 100,0
eengezins 1.109 91,6 75,5
meergezins 102 8,4 24,5
koop-/huurverhouding 1.211 100,0 100,0
koop 1.045 86,3 53,3
huur 132 10,9 45,5
onbekend 34 2,8 1,3
bouwjaar 1.211 100,0 100,0
<1950 131 10,8 8,7
1950-1979 738 60,9 31,0
1980-1989 92 7,6 23,7
1990-1999 112 9,2 17,3
2000-2009 4 0,3 13,7
2010 of later 134 11,1 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 495 181 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 366.896 181 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 3.000     
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 59.600 162 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,2 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 86 30,6 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 106 37,8 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 45 16,0 20,4
Wmo-gebruikers6) 182 68 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 16 36 index 100
cliënten jeuhulp6) 37 47 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.