Stiphout in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 5.249 100,0 100,0
0-14 jaar 673 12,8 17,2
15-29 jaar 793 15,1 17,7
30-44 jaar 592 11,3 19,1
45-54 jaar 794 15,1 16,4
55-64 jaar 873 16,6 12,7
65-79 jaar 1.227 23,4 13,2
80 jaar en ouder 297 5,7 3,6
       
etniciteit 5.249 100,0  100,0 
Nederlands 4.697 89,5 73,8
overig westers 413 7,9 13,2
Marokkaans 15 0,3 4,3
Turks 9 0,2 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 11 0,2 1,5
overig niet-westers 104 2,0 4,6
       
huishoudens 2.250 100,0  100,0 
alleenstaande 561 24,9 34,4
paar zonder kinderen 916 40,7 28,0
paar met kinderen 642 28,5 28,6
eenoudergezin 126 5,6 8,6
overig huishouden 5 0,2 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 2.230 100,0 100,0
eengezins 2.055 92,2 75,5
meergezins 175 7,8 24,5
koop-/huurverhouding 2.230 100,0 100,0
koop 1.776 79,6 53,3
huur 409 18,3 45,5
onbekend 45 2,0 1,3
bouwjaar 2.230 100,0 100,0
<1950 171 7,7 8,7
1950-1979 856 38,4 31,0
1980-1989 630 28,3 23,7
1990-1999 381 17,1 17,3
2000-2009 140 6,3 13,7
2010 of later 52 2,3 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 599 219 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 341.841 168 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 4.600    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 50.600 137 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,7 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 127 24,2 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 106 20,2 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 44 8,4 20,4
Wmo-gebruikers6) 418 84 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 26 37 index 100
cliënten jeugdhulp6) 92 74 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.