Industriegebied Zuid in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 332 100,0 100,0
0-14 jaar 36 10,8 17,2
15-29 jaar 54 16,3 17,7
30-44 jaar 43 13,0 19,1
45-54 jaar 69 20,8 16,4
55-64 jaar 47 14,2 12,7
65-79 jaar 72 21,7 13,2
80 jaar en ouder 11 3,3 3,6
       
etniciteit 332 100,0 100,0 
Nederlands 290 87,3 73,8
overig westers 33 9,9 13,2
Marokkaans 0 0,0 4,3
Turks 0 0,0 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 5 1,5 1,5
overig niet-westers 4 1,2 4,6
       
huishoudens 139 100,0  100,0 
alleenstaande 34 24,5 34,4
paar zonder kinderen 56 40,3 28,0
paar met kinderen 40 28,8 28,6
eenoudergezin 8 5,8 8,6
overig huishouden 1 0,7 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 115 100,0 100,0
eengezins 111 96,5 75,5
meergezins 4 3,5 24,5
koop-/huurverhouding 115 100,0 100,0
koop 82 71,3 53,3
huur 27 23,5 45,5
onbekend 6 5,2 1,3
bouwjaar 115 100,0 100,0
<1950 26 22,6 8,7
1950-1979 57 49,6 31,0
1980-1989 5 4,3 23,7
1990-1999 18 15,7 17,3
2000-2009 9 7,8 13,7
2010 of later 0 0,0 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 855 313 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 278.290 137 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 10.300    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 37.000 100 index 100
Wmo-gebruikers5) 30 93 index 100
cliënten opvoedondersteuning5) x x index 100
cliënten jeugdhulp5) x x index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.