Helmond-West in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 4.501 100,0 100,0
0-14 jaar 756 16,8 17,2
15-29 jaar 790 17,6 17,7
30-44 jaar 942 20,9 19,1
45-54 jaar 651 14,5 16,4
55-64 jaar 628 14,0 12,7
65-79 jaar 620 13,8 13,2
80 jaar en ouder 114 2,5 3,6
       
etniciteit 4.501 100,0 100,0 
Nederlands 2.794 62,1 73,8
overig westers 825 18,3 13,2 
Marokkaans 268 6,0 4,3
Turks 202 4,5 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 87 1,9 1,5
overig niet-westers 325 7,2 4,6
       
huishoudens 2.149 100,0 100,0 
alleenstaande 898 41,8 34,4 
paar zonder kinderen 526 24,5 28,0 
paar met kinderen 493 22,9 28,6 
eenoudergezin 218 10,1 8,6
overig huishouden 14 0,7 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 2.113 100,0 100,0
eengezins 1.372 64,9 75,5
meergezins 741 35,1 24,5
koop-/huurverhouding 2.113 100,0 100,0
koop 738 34,9 53,3
huur 1.357 64,2 45,5
onbekend 18 0,9 1,3
bouwjaar 2.113 100,0 100,0
<1950 440 20,8 8,7
1950-1979 703 33,3 31,0
1980-1989 383 18,1 23,7
1990-1999 257 12,2 17,3
2000-2009 249 11,8 13,7
2010 of later 81 3,8 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 178 65 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 156.144 77 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 1.200    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 29.100 79 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   6,5 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 243 54,0 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 246 54,7 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 157 34,9 20,4
Wmo-gebruikers6) 456 107 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 89 127 index 100
cliënten jeugdhulp6) 128 102 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.