Helmond-Noord in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 11.888 100,0 100,0
0-14 jaar 2.003 16,8 17,2
15-29 jaar 2.037 17,1 17,7
30-44 jaar 2.190 18,4 19,1
45-54 jaar 1.789 15,0 16,4
55-64 jaar 1.322 11,1 12,7
65-79 jaar 2.004 16,9 13,2
80 jaar en ouder 543 4,6 3,6
       
etniciteit 11.888  100,0 100,0 
Nederlands 8.470 71,2 73,8
overig westers 1.627 13,7 13,2
Marokkaans 831 7,0 4,3
Turks 246 2,1 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 177 1,5 1,5
overig niet-westers 537 4,5 4,6
       
huishoudens  5.278 100,0  100,0 
alleenstaande 1.888 35,8 34,4 
paar zonder kinderen 1.447 27,4 28,0 
paar met kinderen 1.404 26,6 28,6 
eenoudergezin 520 9,9 8,6
overig huishouden 19 0,4 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 5.289 100,0 100,0
eengezins 4.021 76,0 75,5
meergezins 1.268 24,0 24,5
koop-/huurverhouding 5.289 100,0 100,0
koop 2.322 43,9 53,3
huur 2.939 55,6 45,5
onbekend 28 0,5 1,3
bouwjaar 5.289 100,0 100,0
<1950 63 1,2 8,7
1950-1979 4.197 79,4 31,0
1980-1989 120 2,3 23,7
1990-1999 507 9,6 17,3
2000-2009 186 3,5 13,7
2010 of later 216 4,1 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 183 67 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 152.330 75 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 2.300    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen4) 30.900 84 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,2 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 166 14,0 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 454 17,9 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 188 18,7 20,4
Wmo-gebruikers6) 1.454 128 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 223 116 index 100
cliënten jeugdhulp6) 415 120 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.