Brouwhuis in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 9.212 100,0 100,0
0-14 jaar 1.575 17,1 17,2
15-29 jaar 1.704 18,5 17,7
30-44 jaar 1.814 19,7 19,1
45-54 jaar 1.718 18,6 16,4
55-64 jaar 1.238 13,4 12,7
65-79 jaar 893 9,7 13,2
80 jaar en ouder 270 2,9 3,6
       
etniciteit 9.212 100,0 100,0 
Nederlands 7.161 77,7 73,8
overig westers 1.194 13,0 13,2 
Marokkaans 126 1,4 4,3
Turks 129 1,4 2,7
Surinaams/Antilliaans1) 177 1,9 1,5
overig niet-westers 425 4,6 4,6
       
huishoudens 3.954 100,0 100,0
alleenstaande 1.278 32,3 34,4 
paar zonder kinderen 1.056 26,7 28,0 
paar met kinderen 1.280 32,4 28,6 
eenoudergezin 332 8,4 8,6
overig huishouden 8 0,2 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 3.919 100,0 100,0
eengezins 3.456 88,2 75,5
meergezins 463 11,8 24,5
koop-/huurverhouding 3.919 100,0 100,0
koop 2.390 61,0 53,3
huur 1.490 38,0 45,5
onbekend 39 1,0 1,3
bouwjaar 3.919 100,0 100,0
<1950 56 1,4 8,7
1950-1979 149 3,8 31,0
1980-1989 2.187 55,8 23,7
1990-1999 1.407 35,9 17,3
2000-2009 46 1,2 13,7
2010 of later 74 1,9 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 252 92 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 186.410 92 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 2.100    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)4) 36.800 100 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   7,1* 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 172 18,7 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 279 30,3 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 113 12,3 20,4
Wmo-gebruikers6) 754 85 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 134 87 index 100
cliënten jeugdhulp6) 257 93 index 100

*Dit is het gemiddelde rapportcijfer voor Brouwhuis en Industriegebied-Zuid samen

  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.