Binnenstad in cijfers per 1 januari 2018

 
  aantal in wijk % in wijk % in Helmond
BEVOLKING      
leeftijd 14.907 100,0 100,0
0-14 jaar 2.253 15,1 17,2
15-29 jaar 2.988 20,0 17,7
30-44 jaar 3.071 20,6 19,1
45-54 jaar 2.040 13,7 16,4
55-64 jaar 1.734 11,6 12,7
65-79 jaar 2.029 13,6 13,2
80 jaar en ouder 792 5,3 3,6
       
etniciteit 14.907 100,0 100,0
Nederlands 8.812 59,1 73,8
overig westers 2.373 15,9 13,2 
Marokkaans 1.454 9,8 4,3
Turks 1.071 7,2  2,7
Surinaams/Antilliaans1) 281 1,9 1,5
overig niet-westers 915 6,1 4,6
onbekend 0,0  0,0 
       
huishoudens  7.780 100,0 100,0
alleenstaande 3.902  50,2 34,4 
paar zonder kinderen 1.774 22,8 28,0 
paar met kinderen 1.358  17,5  28,6 
eenoudergezin 697 9,0 8,6
overig huishouden 49 0,6 0,4
       
WONINGEN      
bouwwijze 7.694 100,0 100,0
eengezins 3.792 49,3 75,5
meergezins 3.902 50,7 24,5
koop-/huurverhouding 7.694 100,0 100,0
koop 2.176 28,3 53,3
huur 5.366 69,7 45,5
onbekend 152 2,0 1,3
bouwjaar 7.694 100,0 100,0
<1950 1.948 25,3 8,7
1950-1979 1.066 13,9 31,0
1980-1989 1.677 21,8 23,7
1990-1999 931 12,1 17,3
2000-2009 1.252 16,3 13,7
2010 of later 820 10,7 5,6
gemiddelde perceel oppervlakte (m²) 174 64 index 100
gemiddelde OZB-waarde (€)2) 151.537 75 index 100
       
SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN      
bezette banen (in de wijk)3) 9.600    
gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen (€)4) 27.800 75 index 100
rapportcijfer veiligheid (in eigen buurt)5)   6,2 7,0
misdrijven verkeersveiligheid5) 827 55,4 29,0
misdrijven objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit/lichamelijke integriteit5) 1.602 107,4 45,7
misdrijven sociale kwaliteit (alcohol, drugs, hangjongeren)5) 666 44,7 20,4
Wmo-gebruikers6) 2.211 156 index 100
cliënten opvoedondersteuning6) 241 117 index 100
cliënten jeugdhulp6) 369 100 index 100
  1. Voormalige Nederlandse Antillen (incl. Aruba)
  2. OZB= Onroerende-zaakbelasting
  3. Bron: vestigingsregister, peildatum 1 april 2017. Bezette banen is het aantal banen in de wijk die bezet worden door mensen uit de wijk of daarbuiten (afgerond op 100).
  4. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Regionaal Inkomensonderzoek (RIO, 2015)
  5. Bron: Veiligheidsmonitor 2017
  6. Bron: Eenheid Zorg en Ondersteuning (kalenderjaar 2017). Wmo= Wet maatschappelijke ondersteuning. Het aantal Wmo-gebruikers zijn gebruikers met 1 of meerdere indicaties. In het indexcijfer is het gebruik gerelateerd aan het aantal 65-plussers.