Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van analyse en intelligence.
Wordt deze e-mail niet goed getoond?
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Nieuwsbrief Analyse en Intelligence Gemeente Helmond

Augustus 2018, jaargang 6, nr. 2

Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017

Drie jaarlijks wordt er een enquête onder de inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant verspreid. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoe de woonconsument zich op de woningmarkt beweegt en wil bewegen. Het onderzoek wordt gezamenlijk door onderzoekers van de gemeente Helmond (IVA.AI) en gemeente Eindhoven (CTRL.CCA.BI) uitgevoerd.

De resultaten uit de enquête worden aangevuld met andere gegevens over de woningmarkt zoals van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) en bevolkingsprognoses van de provincie Noord-Brabant om een beeld van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant te schetsen. In onderstaande “praatplaat” zijn de belangrijkste resultaten samengevat. vergroting praatplaat

                                                                                     
Nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek?

Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

vergrootglas

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen die cliënten hebben met de Wmo laat een positieve ontwikkeling zien.

Lees meer >

vergrootglas

Geuroverlast Brouwhuis

In Brouwhuis wordt meer hinder van geuroverlast ervaren dan elders in Helmond. Alle inwoners van 16 jaar en ouder zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête.

Lees meer >


Dashboard Economie

Het dashboard economie geeft inzicht in de actuele dynamiek van de lokale Helmondse economie. De volgende thema's komen aan bod: bedrijvigheid, werk en inkomen, centrum, demografie en woningmarkt.

Lees meer >


Kijk- en luisteronderzoek Omroep Helmond

De lokale omroepen DMG (Deurne), Siris (Asten en Someren) en Omroep Helmond (Helmond) hebben op 7 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Lees meer >


Verschenen publicaties

Onderstaande publicaties zijn vanaf april 2018 verschenen.

Lees meer >

   
Gemeente Helmond
Copyright © 2017
Gemeente Helmond
www.helmond.nl