• Stad
  • Wifi-telling: Informatie over passantentellingen

Wifi-telling: Informatie over passantentellingen

De gemeente Helmond maakt gebruik van passantentellingen om de drukte in de binnenstad te meten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wifi-telling op 5 locaties. De tellingen worden vooral gebruikt om het centrum aantrekkelijk te houden en waar nodig te verbeteren.

Bij het verkrijgen van de tellingen speelt de privacy van mensen natuurlijk een grote rol. De gemeente ziet erop toe dat de Wet bescherming persoonsgegevens goed wordt nageleefd. Zo ontvangt de gemeente geen persoonsgebonden of privacy gevoelige gegevens. Wilt u meer weten over hoe uw privacy wordt behandeld? Kijk daarvoor op de website van de leverancier van deze gegevens. U kunt hier ook aangeven als u niet wil dat uw gegevens gebruikt worden. Op deze website wordt een overzicht gegeven van de locaties waar de passanten worden geteld.

Uw Reactie
Uw Reactie