Bezoekersaantallen Helmond centrum stabiel

Woensdag 4 maart 2020

Het aantal bezoekers aan het kernwinkelgebied van Helmond is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Nadat in 2017 en 2018 steeds minder mensen ons centrum kwamen bezoeken, is deze trend in 2019 doorbroken. Het Havenplein laat van jaar op jaar al een toename zien in het aantal bezoekers. Voor 2019 is dat niet anders. Positieve cijfers waar we trots op zijn.

Helmond centrum

Vooral in de eerste drie maanden van 2019 bezochten meer mensen het centrum dan een jaar eerder. De andere maanden was het rustiger. Helmond kan trots zijn op het stabiele aantal bezoekers. Landelijk bekeken daalt het aantal bezoekers aan winkelstraten met zo’n 3%.

Het Havenplein trekt ieder jaar meer bezoekers. In 2019 liet het horecagebied een stijging van 4% zien. In totaal genoten 1,43 miljoen bezoekers van een bezoekje aan het Havenplein.

Koopzondagen

Sinds 16 juni 2019 is het elke week op zondag koopzondag. Hierdoor had 2019 34 koopzondagen die samen goed waren voor 195.000 bezoekers. Hoewel het aantal bezoekers per koopzondag lager lag dan in 2018 (5.700 in 2019 tegen 7.500 in 2018) kwamen er in totaal wel meer bezoekers.

“De landelijke trend is dat mensen graag op zondag gaan winkelen. Dat zien we ook terug in de bezoekersaantallen voor Helmond. Gelukkig zien veel ondernemers deze positieve resultaten ook terug in hun eigen cijfers,” aldus een tevreden centrummanager Linda Haverkamp. “Het aantal winkels dat op zondag open is blijft groeien. Dat is fijn, want dit biedt kansen voor het centrum. Ik hoop dat we aan het einde van het jaar weer positieve cijfers naar buiten kunnen brengen.”

Nieuwe ontwikkelingen in centrumgebied

Natuurlijk willen we graag zien dat het aantal bezoekers aan het centrum toeneemt. Ook in het kernwinkelgebied. De plannen hiervoor staan in het Centrumperspectief Helmond 2030, waaraan we nu uitvoering geven. Dit voorjaar ronden we de werkzaamheden aan het Burgemeester Geukerspark af. We hopen dat dit park ervoor zorgt dat bezoekers langer in het centrum blijven en het havenplein bezoeken.

Maar de bezoekersaantallen nemen ook toe als het aantal mensen dat in het centrum woont toeneemt. De bouw van appartementen in het Burgemeester Geukerspark en Oranjekade moet hieraan bijdragen. Ook willen we vastgoedeigenaren stimuleren om de vaak lege ruimtes boven winkels om te bouwen naar woningen. Dit doen we door de parkeernorm voor dit soort transformaties onder bepaalde voorwaarden te verlagen naar nul.

Hoe meten we het aantal bezoekers?

In Helmond houden we op zeven plekken met meetpunten het aantal mensen bij dat een bezoek brengt aan het centrum (kernwinkelgebied) en het Havenplein. Hiermee krijgen we inzicht in de aantallen bezoekers, de tijd die ze in onze stad doorbrengen en welke gebied populair is. Deze resultaten presenteren we ieder half jaar in een factsheet. Aan het eind van het jaar maken we een jaaroverzicht.  

Uw Reactie
Uw Reactie