Aanvragen Koninklijke Onderscheiding(lintje) voor Koningsdag 2021

Maandag 23 maart 2020

Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze samenleving. De burgemeester van Helmond roept daarom op geschikte kandidaten voor Koningsdag 2021 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Lintjesregen

Wie kunnen onderscheiden worden?

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Beoordeling

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure

Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, vergezeld van een voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de website Lintjes.nl vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan gemeente@helmond.nl.

Een decoratievoorstel kunt u ook per post versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2020 bij ons binnen te zijn.

Meer informatie

Tussentijdse aanvragen

In bijzondere gevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond. Houdt u hierbij rekening met een procedure van minimaal 6 maanden tot aan de beoogde uitreikingsdatum.

Uw Reactie
Uw Reactie