Praat mee met de verkeersvisie

Donderdag 2 juli 2020

Helmond en de regio blijven groeien en ontwikkelen. De druk en overlast op de wegen worden groter en groter. Zeker op de Kasteel-Traverse dat een belangrijke verkeersader in de regio is. Jarenlang is met kleine ingrepen geprobeerd het verkeer beter te laten doorstromen. Maar de rek is eruit en forse ingrepen zijn nodig. Eén ding is duidelijk: niks doen is geen optie.

Eerder dit jaar maakte gemeente Helmond bekend dat twee denkrichtingen worden onderzocht. Eén is het uitbreiden van de Kasteel-Traverse met ongelijkvloerse en groen ingerichte kruispunten met tunnel. De tweede optie betreft een nieuwe weg ten zuiden van de stad via de Vossenbeemd of de Rochadeweg. Komend najaar volgt een belangrijk richtinggevend besluit voor de mobiliteitsopgave in de regio. Tot die tijd wordt de stad al wel geïnformeerd en geraadpleegd over de denkrichtingen. Na dat besluit en de samenspraak met de stad wordt de aanpak van de verkeersvisie vervolgd. De planning is om de verkeersvisie in 2021 af te ronden. Het duurt daarna nog jaren voordat de schop in de grond gaat.    

Verkeersvisie

Een goed bereikbare stad met een groen en autoluw centrum waar fietsen, wandelen en elektrisch (deel)vervoer en openbaar vervoer vanzelfsprekend is. Dat is het toekomstbeeld van gemeente Helmond voor de mobiliteit in de stad. Om dat waar te maken, werkt de gemeente aan bijvoorbeeld snelfietspaden, deelmobiliteit, (Europese) innovatieprojecten én de verkeersvisie. Aanleiding voor de verkeersvisie, wat vooral over autoverkeer gaat, is dat door de toenemende drukte op de wegen in Helmond het autoverkeer volledig vastloopt in de stad. Vaker thuiswerken, meer online vergaderen en slimmer reizen met elektrische deelfietsen-, -scooters en -auto’s zijn onderdeel van de oplossing. Maar dan nog blijft de vraag: hoe leiden we de toenemende vraag naar mobiliteit  in goede banen? De verwachting is dat de Verkeersvisie volgend jaar wordt vastgesteld. Het duurt daarna nog jaren voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat. Jaren van onderzoeken, nadere uitwerkingen en voorbereidingen voor de uitvoering. Dat gebeurt in samenspraak met de stad.

  

Afbeeldingen: mogelijke toekomstbeelden van Helmond. Bronnen: EIT Urban Mobility en Brainport Smart District.

Regionale opgave

De Brainportregio Eindhoven is naast Amsterdam en Rotterdam/Den Haag, één van de drie belangrijkste groeiregio’s van Nederland. Dat is goed voor de economie, maar vraagt om grote ingrepen in de wegen en manier van reizen om de regio goed bereikbaar te houden en knelpunten op te lossen. In opdracht van het Rijk, de provincie en de gemeente Eindhoven én in samenspraak met de regio, is eind vorig jaar een studie gestart naar de gezamenlijke opgaven voor wonen, werken en bereikbaarheid in de regio Brainport Eindhoven. De uitkomst is sterk bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van Helmond en daarmee ook voor de verdere uitwerking van de verkeersvisie. Dit najaar wordt uitsluitsel verwacht.

Praat mee!

Als dit najaar het toekomstbeeld van de wegenstructuur in de regio bekend is, dan wordt opnieuw bekeken wat dit voor Helmond en de verkeersvisie betekent. Tot die tijd worden na de zomer wel alvast de meningen gepeild over het huidige verkeersprobleem, de kansen en de voorgestelde denkrichtingen via bewonersbijeenkomst(en) en een online platform. Wilt u meer weten en meedenken over de verkeersvisie? Meld u dan aan via verkeersvisie@hemond.nl. Hierdoor blijf u tevens op de hoogte van ontwikkelingen en bijeenkomsten. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Verkeersvisie op www.helmond.nl/verkeersvisie.

  
Afbeelding links: voorbeeld van een ongelijkvloerse kruising op de Montgomerylaan in Eindhoven als mogelijke variant op het opwaarderen van de Traverse. Bron: studio Tjep.
Afbeelding rechts: voorbeeld van een autoluwe en groene hoofdweg in Maastricht als mogelijke variant op de zuidelijke omleiding. Bron: West 8.

Uw Reactie
Uw Reactie