Aanleg Tiny Forests in Helmond

Woensdag 27 maart 2019

In januari is er een oproep gedaan aan enthousiaste inwoners, scholen of bedrijven die als initiatiefnemer een minibos (mee) willen aanleggen. Hartelijk bedankt voor alle aanmeldingen.

Tiny Forest

Uitkomst na wervingsperiode

De wervingsperiode is inmiddels gesloten. Samen met IVN hebben wij uit 11 aanmeldingen twee initiatieven mogen selecteren:

  • Speeltuin Helmond-West: wil samen met buurtbewoners een minibos realiseren op het grasveld tussen Mrg. Nolensstraat, de Goorloop en het spoor.
  • OBS de Stroom: wil samen met buurtbewoners een minibos realiseren in de openbare ruimte tussen het IJsselplein en de Rijnlaan.

Samen met IVN helpen wij de initiatiefnemers hun ideeën uit te werken tot een ontwerp met een beplantingsplan. De kinderen uit de buurt betrekken wij hier ook bij. Aan het einde van dit jaar wordt er gestart met het aanleggen van de minibosjes. In 2020 hopen wij nog twee extra bosjes aan te kunnen aanleggen. Tegen die tijd zal daarvoor een nieuwe oproep geplaatst worden.