ITS European Congress Brainport 2019 van start

Maandag 3 juni 2019

Vandaag om 16:30 is het 13e ITS European Congress Brainport officieel geopend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, samen met de voorzitter van ERTICO-ITS Europe, Angelos Amditis tevens congresorganisator, en de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Twee jaar geleden werd Nederland geselecteerd als het gastland voor dit congres: het grootste event dat helemaal is gewijd aan slimme mobiliteit en de digitalisering van transport.

Pilot ITS congress 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat: "De titel van dit congres is ‘Fulfilling ITS promises’. Die naam is goed gekozen want beloftes zijn waargemaakt en er wordt echt geleverd. Steeds meer innovaties op het gebied van mobiliteit worden toegepast en gebruikt. Nu is het moment om dit verder uit te bouwen. In Nederland, maar ook in de rest van Europa."

Angelos Amditis, ERTICO: "Het ITS European Congress is de ultieme showcase van toegepaste mobiliteitsdiensten en een ideale gelegenheid voor industrie, overheden en kennisinstellingen om samen te komen en de nieuwste ontwikkelingen in ITS in Europa te bespreken. Als gastheer van het 13e Europese congres van dit jaar laten de Brainportregio en Nederland duidelijk zien hoe zij voorlopers zijn op het gebied van slimme mobiliteit. Het congres is het ideale platform voor alle innovaties en projecten op het gebied van verbonden en zelfrijdende auto's, mobiliteitsdiensten op maat, congestiepreventie en logistiek."

Helmond en Eindhoven Host Cities

De steden Eindhoven en Helmond organiseren dit jaar het congres en bieden de deelnemers een inspirerend programma in het Evoluon Exhibition Centre, waaronder een Dutch Street en een startupzone. De demonstraties van dit jaar, 19 in totaal, worden gepresenteerd op 3 verschillende locaties: 15 op en rond de Automotive Campus in Helmond, 1 op het Evoluon en 3 op ITS Corridor tussen het Evoluon en de Automotive Campus. Smart Mobility voorbeelden zijn vliegende auto's, bezorgdrones, elektrische raceauto's en virtual reality-spellen. Bezoekers leren over autonoom rijden, gedeelde auto's, slimme verkeerslichten, in-car services, Adaptive Cruise Control en andere rijhulpsystemen. En er zullen live demonstraties zijn van geautomatiseerde voertuigen, voertuigen die praten met verkeerslichtregelaars, proefcircuits met stappen, trendy e-bikes en een 'drive smart and sustainable' competitie.

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter Stichting Brainport: "Het is logisch dat ITS 2019 neerstrijkt in Eindhoven en Helmond, het hart van Brainport. We zijn internationaal erkend als innovatieve regio. Met een unieke samenwerking tussen Overheid, Bedrijfsleven en Kennisinstellingen verzinnen we hier oplossingen voor de toekomst. Met een zeer sterk accent op smart-mobility. Die nauwe samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat we niet alleen oplossingen verzinnen en ontwikkelen, maar dat we het ook snel kunnen implementeren."

Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond: "Smart mobility is Dutch reality! Driekwart van de Nederlandse automotive sector bevindt zich in Brainport. Deze regio is een Europese koploper in de ontwikkeling en implementatie van intelligente transportsystemen en slimme mobiliteitsoplossingen. We bieden een groot living lab en hoogwaardige mobiliteitstestfaciliteiten. Tijdens deze week kun je meerdere innovatieve demonstraties meemaken op de Automotive Campus. In Helmond ontwikkelen we niet alleen technologieën, maar gebruiken we ze ook."

Mobifestival

Op zondag 2 juni organiseerden de hosts, voorafgaand aan het congres, een Mobifestival voor het grote publiek: de eindgebruikers van toekomstige mobiliteit.

  

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant (portefeuille Mobiliteit en Samenwerking): "Tijdens het Mobifestival konden bezoekers ervaren wat er allemaal op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit gebeurt en welke innovaties al beschikbaar zijn. De komende jaren blijven we investeren in innovaties en smart mobility, voor een nog veiliger en duurzamer verkeer. Brabant wil voorloper blijven op dit gebied. We onderscheiden ons internationaal door nieuwe technieken vooral in de praktijk te brengen. Zo leren we continu, en die kennis kunnen we weer verwerken in innovaties en toepassingen."

Pilot prioriteitsfacilitering voor nood- en hulpdiensten

De officiële openingsceremonie werd voorafgegaan door de feestelijke start van de pilot 'prioriteitsfacilitering voor hulpdiensten' met hoofdsponsor Dynniq, de burgemeester van Helmond, de provincie Noord-Brabant, KPN en de brandweer van Helmond.

 

Dynniq – tevens hoofdsponsor van het ITS Congres - gaf, samen met samenwerkingspartner KPN en opdrachtgevers provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond, het startsein voor een pilot die het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen drastisch verlaagt. Hiermee wordt prioriteit gefaciliteerd voor nood- en hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie en logistiek dienstverleners) op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Hierdoor komen zij sneller en veiliger op hun plaats van bestemming. Deze pilot is onderdeel van een landelijke uitrol van prioriteitsfacilitering in het kader van het samenwerkingsverband Talking Traffic. Met de door Dynniq ontwikkelde technologie ‘GreenFlow for BlueLights’, communiceren nood- en hulpvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Deze worden herkend als voorrangsvoertuig en krijgen vervolgens op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen passeren.

Cees de Wijs, CEO van Dynniq: "Dankzij de infrastructuur voor data- uitwisseling van Talking Traffic en de Data Services Hub van KPN kunnen we innovatieve technologie implementeren die de samenleving veiliger en duurzamer maakt. We zijn er trots op dat we deze levensreddende pilot samen met onze partners mogelijk maken."

Your Future Festival

Voor de allereerste keer presenteert het ITS-congres een 'Your Future Festival'-evenement. Het vindt plaats op de tweede avond van het ITS European Congress in DAF Museum Eindhoven, waar hoofdsponsor HERE een Hackaton-podium organiseert. "Your Future Festival" is de plek waar topstudenten, jonge professionals en bedrijven met elkaar in contact kunnen komen om inspiratie, onderzoek en ervaring te delen en waardevolle relaties te leggen voor de toekomst.

Nico Anten, Executive Chairman Connekt: "Fulfilling ITS Promises – het vervullen van ITS beloften - is onze drive. En we kunnen alleen ITS-beloften nakomen als we in de toekomst durven kijken - en anticiperen op wat we zien. Daarom hebben we een groot deel van het programma besteed aan nieuwe veelbelovende ideeën en krachtige, innovatieve technologieën die leven en mobiliteit leuker, veiliger en schoner maken. In Nederland geloven we sterk in de kracht van samenwerking binnen publiek-private partnerschappen en een vertrouwde omgeving. Dat is de basis van ons netwerk - en van dit congres."

Smart Mobility, Dutch Reality

Publieke en private partijen werken op nationaal niveau samen om bezoekers van het congres te laten zien hoe zij invulling geven aan het gezamenlijke Nederlandse label van ‘Smart Mobility - Dutch Reality.’ Want Nederland onderscheidt zich internationaal door nieuwe technieken vooral in de praktijk te brengen om zo grootschalige effecten te kunnen realiseren. Een groot aantal Nederlandse partijen is dan ook tijdens deze congresweek te vinden in de Dutch Street, een uitgebreide beursvloer op de 3e ring van het Evoluon. Hier zijn uiteenlopende voorbeelden van de Dutch Reality te vinden.

Uw Reactie
Uw Reactie