• Stad
  • Nieuws
  • 2019
  • Juni
  • Gemeente Helmond aangemeld voor landelijk experiment gesloten coffeeshopketen

Gemeente Helmond aangemeld voor landelijk experiment gesloten coffeeshopketen

Vrijdag 7 juni 2019

De gemeente Helmond heeft zich deze week aangemeld voor het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen.

.

Burgemeester Blanksma maakt zich al jaren sterk voor herijking van het Nederlandse softdrugsbeleid, onder meer door deel uit te maken van een VNG-commissie (Vereniging Nederlandse Gemeenten) die zich over dit onderwerp gebogen heeft.

De dagelijkse praktijk, waarin ook in Helmond de nadelen van het huidige gedoogbeleid zichtbaar zijn, vormt het belangrijkste argument om aan het experiment mee te willen doen. De aanmelding voor het experiment betekent nog niet dat Helmond daadwerkelijk mee zal gaan doen.

Meer informatie

Lees meer hierover in de aanmeldingsbrief die burgemeester Blanksma heeft verzonden naar de minister, en de raadsinformatiebrief die de gemeenteraad heeft ontvangen.

Uw Reactie
Uw Reactie