Gemeente Helmond koopt maatschappelijk verantwoord in

Woensdag 30 januari 2019

Het is nu precies één jaar geleden dat gemeente Helmond de ‘Koopwijsprijs’ heeft gewonnen voor het beste actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Deze prijs werd uitgereikt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze week publiceert Helmond een update van dit actieplan, waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, maar waarin vooral de blik vooruit staat. Wethouder Jos van Bree (economie, innovatie, financiën): “In Helmond zetten we belangrijke stappen in ons inkoopproces, we geven het goede voorbeeld, gesteund door het ministerie. In 2019 gaan we op een aantal grote aanbestedingen het nieuwe proces in de praktijk brengen. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van het college; een duurzame, sociale en economisch vitale stad.”

.

Eerste stappen

MVI is erop gericht om klimaatneutraal in te kopen, zonder dat er afval over blijft, met volop ruimte voor innovatie en het stimuleren van een positieve bijdrage van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Helmond heeft het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in het laten landen van het plan bij leveranciers en in de gemeentelijke organisatie. Hiervoor is enerzijds kennis opgedaan en anderzijds kennis overgedragen over wat MVI inhoudt. Hiervoor zijn informatieavonden georganiseerd voor leveranciers, er is kennis overgedragen aan collega-overheden en medewerkers van de gemeente zijn opgeleid. Het invoeren van MVI is iets dat een zorgvuldige aanpak vraagt.

 

Plannen voor 2019

In 2019 staat er een viertal aanbestedingen op de planning die volgens het principe van MVI worden gedaan:

  •  inkoop papier
  •  inkopen van hardware
  •  leerlingenvervoer in Helmond
  •  ontwikkeling van Sport- en beleefcampus De Braak

Voor enkele aanbestedingen wordt door het ministerie ondersteuning aangeboden. In het kader van social return wordt in 2019 onder andere onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in te kopen bij sociale ondernemingen. Daarnaast vindt gemeente Helmond het belangrijk dat de resultaten van MVI inzichtelijk zijn. We onderzoeken hoe dat het beste vorm kan krijgen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).