Peelland Interventie Team (PIT): 288 overtredingen in 2018

Woensdag 17 april 2019

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft afgelopen jaar 288 overtredingen geconstateerd bij 33 acties. In de meeste gevallen ging het om milieuovertredingen, adresfraude en handelen in strijd met het bestemmingsplan. Dit schrijft PIT in haar jaarverslag over 2018. De cijfers zijn vergelijkbaar met 2017.

PIT

Het PIT werkt onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het team bestaat naast de gemeenten uit politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. Daarnaast werkt het PIT samen met allerlei organisaties, waaronder UWV, Enexis, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Belastingdienst.

Samenwerking PIT doorontwikkeld

In 2018 is de samenwerking met diverse andere organisaties versterkt. Zo zijn er meerdere gezamenlijke projecten opgestart met onder andere de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), het Waterschap en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondom mest, woonwagenlocaties, het buitengebied en een industrieterrein. Ook heeft het PIT in 2018 een nauwere relatie opgebouwd met woningcorporaties door werkafspraken te maken, en op casus- en projectniveau integraler samen te werken. Het PIT heeft het afgelopen jaar daarnaast het contact met zorginstanties en het zorg- en veiligheidshuis geïntensiveerd. Een goede verbinding tussen handhaving, welzijn en zorg blijft ook voor 2019 een belangrijk aandachtspunt.

Doelstelling PIT

Onder de regie van het PIT zijn er regelmatig acties bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of dat er niet wordt voldaan aan bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Melden

Bij overlastsituaties en verdachte situaties zijn inwoners ook zelf aan zet. Zij leveren een bijdrage door te melden aan het PIT. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit.

Meer informatie