Informatieve raadsbijeenkomst Centrumontwikkeling

Dinsdag 30 oktober 2018

Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van centrumontwikkeling in middelgrote steden? Wat betekent dit voor het Helmondse centrum? Dinsdag 6 november horen de raadsleden dit van diverse externe sprekers. Deze informatieve raadsbijeenkomst is van 19.30 22.00 uur in Zaal Traverse. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom aan te sluiten.

.

De raad zal die avond voornamelijk worden meegenomen in de ontwikkeling van winkel- en horecalandschap, stedelijke ontwikkeling van stadscentra, hoogbouw en transformatie van kantoren.

Beeldvorming

De sprekers leggen vanuit de algemene ontwikkelingen de link naar de concrete situatie in Helmond. De raad krijgt zo in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces een goed beeld van wat er op dat terrein speelt. Deze kennis gebruiken de raadsleden als zij in de toekomst een besluit nemen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen van het centrum, de marktvisie of evenementenbeleid.

Vrij toegankelijk

Ondernemers en inwoners zijn van harte welkom. Ook kunnen zij vragen stellen of opmerkingen maken. Aanmelden is niet nodig.