Natuurlijk beheer in Helmond

Donderdag 29 november 2018

Deze winter gaat de gemeente in enkele bospercelen in het natuurgebied Groot Goor en in het noordwestelijke deel van de Stiphoutse bossen een dunning uitvoeren. Dit betreft het kappen van bomen met een oranje markering. De gemeente streeft naar een gevarieerd bos met een combinatie van natuur, recreatie en houtproductie.

.

De dunningswerkzaamheden zorgen ervoor dat overige bomen meer groeiruimte hebben en kruiden en struiken de kans krijgen om te groeien. Dit vergroot de variatie en natuurwaarde in het bos.

Bereikbaarheid bospaden

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen paden in het bos moeilijker begaanbaar of tijdelijk afgesloten zijn. De gemeente streeft naar het beperken van overlast voor bezoekers tot het minimum.

Rooiwerkzaamheden

Daarnaast stelt de gemeente Helmond jaarlijks een bomenrooilijst op (in totaal 370 bomen) met bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Op enkele locaties worden bomen gerooid vanwege extreme wortelopdruk. In deze gevallen is de wortelopdruk niet op te lossen met het behoud van de boom. Waar mogelijk worden bomen teruggeplant, op dezelfde plek of op een andere plek in de buurt waar wel voldoende ruimte is. De werkzaamheden worden in de periode van december - maart uitgevoerd. Wanneer er meerdere bomen in een straat gekapt worden, ontvangen bewoners hiervan een brief.