Zelfrijdende mini-bus een stap dichterbij

Donderdag 20 december 2018

Het FABULOS-consortium heeft na het sluiten van de aanbesteding op 31 oktober 2018 de inschrijvingen beoordeeld en contracten toegekend aan vijf internationale consortia. Met deze contracten kunnen de consortia onderzoek doen naar en een ontwerp ontwikkelen voor een systeem dat geautomatiseerde minibussen kan aansturen. Eerstvolgende stap is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de voorgestelde oplossingen en technologieën. Vervolgens worden volgend najaar prototypes gemaakt, waarna testen op straat naar verwachting in 2020 plaatsvinden. Onder andere van en naar de Automotive Campus in Helmond.

.

Na sluiting van het FABULOS-aanbestedingsverzoek op 31 oktober 2018 zijn de inschrijvingen beoordeeld door een technische evaluatiecommissie. Toetsing vond plaats op basis van commerciële haalbaarheid,  projectmanagement en er waren negen functionele en drie niet-functionele criteria. De functionele criteria variëren van wagenparkbeheer en besturing op afstand tot eisen met betrekking tot het functioneren van de minibussen in gemengd verkeer. Maatschappelijke en juridische aspecten maken deel uit van de niet-functionele criteria. Het wagenpark moet kunnen rijden in gemengd verkeer, met stadssnelheden, in vrijwel alle weersomstandigheden en zonder een steward aan boord.

Zestien bedrijven uit zes Europese landen

Vijf Europese consortia hebben de eerste fase van de aanbestedingsprocedure bereikt. Door in totaal zestien bedrijven uit zes Europese landen zijn de volgende consortia gevormd:

  • FVF-consortium met drie Finse partners: Fortum Power and Heat Oy, Fleetonomy AI Oy en het VTT Technologisch Onderzoekscentrum.
  • Kompai-Actia-consortium met twee Franse bedrijven: Kompaï Robotics en Actia Automobile
  • Mobile Civitatem-consortium met vier partners uit Estland: Modern Mobility Oü, Technologische Universiteit Tallinn, Silberauto Eesti AS en Ecofleet Eesti Oü. Het vijfde lid van het consortium is Danish Autonomous Mobility A/S
  • Saga-consortium met vier Noorse partners: Halogen AS, Forus PRT AS, Spare Labs Incand en Ramboll Management Consulting AS
  • Sensible 4 – Shotl-consortium met twee partners: Sensible 4 uit Finland en Shotl uit Spanje.

Het totale aanbestedingsbudget van het FABULOS-project is circa 5,5 miljoen euro (inclusief btw). Het maximumbudget voor de deelnemende consortia  in alle drie de fasen is ruim 1 miljoen euro (inclusief btw).

Volgende stap: haalbaarheidsstudie

Op 1 januari 2019 start de volgende fase van de aanbestedingsprocedure van het FABULOS-project: een haalbaarheidsstudie naar de voorgestelde oplossingen en technologieën. Het doel is de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid van de voorstellen van elk consortium vast te stellen. De consortia dienen een rapport aan te leveren met de resultaten van de haalbaarheidsstudie en de conclusies voor de start van de ontwikkeling van het prototype.

De meest veelbelovende concepten gaan door naar de tweede fase van de aanbestedingsprocedure, waarbij zij in het najaar van 2019 worden ontwikkeld tot volledig gedefinieerde prototypes en daarna worden getest in een laboratorium. In de derde fase worden de eerste eindproducten onder realistische omstandigheden getest en vergeleken. Naar verwachting worden drie geselecteerde prototypes vanaf maart 2020 in Estland, Finland, Griekenland, Nederland, Noorwegen en Portugal getest in de vorm van kleine wagenparken met geautomatiseerde bussen.