• Stad
 • Monumentencommissie

Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, restauratie-architectuur, bouwhistorie, archeologie en kennis van de historie van de stad. De monumentencommissie adviseert en toetst de aanvragen Omgevingsvergunning voor gemeentelijke- en rijksmonumenten. Zij brengt een advies uit bij de Omgevingsvergunning.

Bij aanvragen Omgevingsvergunning voor rijksmonumenten heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in sommige gevallen ook een adviesplicht.  Dat geldt bij:

 • (Gedeeltelijke) sloop
 • Ingrijpende wijziging
 • Functiewijziging van het pand of een deel daarvan als dit gepaard gaat met een ingrijpende wijziging
 • Reconstructie

Het is mogelijk om een vooroverleg aan te vragen bij de Monumentencommissie om een schetsplan voor de wijziging van een monument te bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van de monumentencommissie, Nicole Vereijken via telefoonnummer 0492-587126 of n.vereijken@helmond.nl

Vergaderingen

Op onderstaande data vinden de vergaderingen plaats. Altijd van 9.30 uur tot 12.00 uur.

 • 9 april 2019
 • 21 mei 2019
 • 2 juli 2019
 • 27 augustus 2019
 • 8 oktober 2019
 • 19 november 2019
 • 17 december 2019

De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0492-58 7126.