Gemeente Helmond biedt noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen

Vrijdag 18 september 2020

Heeft uw club of maatschappelijke organisatie door de coronacrisis te maken met fors minder inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen? Verkeert uw club of maatschappelijke organisatie hierdoor in acute financiële nood? Dan biedt de gemeente Helmond een helpende hand. Er is een noodfonds opgericht voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, kan de club of organisatie vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan.

.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

  • De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
  • De club of organisatie is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
  • De club of organisatie heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis;
  • De club of organisatie verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Klik hier voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor noodhulp vult u dit aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Stuur het formulier met de bijbehorende stukken uiterlijk 31 oktober 2020 naar noodfondscorona@helmond.nl.

We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke club, culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met een besluit. Wordt er in totaal meer noodhulp gevraagd dan de gemeente beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat u minder ontvangt dan u heeft aangevraagd voor uw club of organisatie. We willen graag alle aanvragers die voldoen aan de criteria steunen, om samen uit deze crisis te komen.

Al hulp ontvangen uit een andere (landelijke) steunmaatregel?

U kunt alleen een aanvraag voor de Helmondse noodhulp doen wanneer u géén of onvoldoende financiële hulp hebt ontvangen vanuit een andere steunmaatregel (zoals NOW /TOZO / TOGS). Dit moet de club of organisatie bij de aanvraag kunnen aantonen.

Meer informatie

Ga naar de pagina 'Nieuws voor ondernemers en instellingen' voor meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie