Gemeente Helmond gebruikt algemene inkoopvoorwaarden VNG

Donderdag 22 november 2018

Gemeente Helmond heeft er voor gekozen om bij het aanbesteden van leveringen en diensten de algemene inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan te nemen.

.

Dit in het kader van de actieagenda Beter Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin worden adviezen gegeven over hoe het aanbestedingsproces voor alle partijen vergemakkelijkt kan worden. Een van de aanbevelingen die het ministerie hierbij noemt is het gebruik van de uniforme inkoopvoorwaarden van de VNG. Gemeente Helmond heeft deze voorwaarden daarom overgenomen en uitgebreid met een specifiek op Helmond gericht addendum.