Mogelijkheden vestigen speelautomatenhal

Vrijdag 22 juni 2018

In november 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat in Helmond maximaal drie speelautomatenhallen zijn toegestaan, één in de vorm van een zelfstandige (solitair gevestigde) speelautomatenhal en twee speelautomatenhallen als onderdeel van een breder leisurecomplex.

.

Verdelingsmethode ‘vergelijkende toets’

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal zijn zowel een exploitatievergunning (APV) als een omgevingsvergunning (Wabo) vereist.  Aangezien beide vergunningen een schaars karakter hebben, zal het college van burgemeester en wethouders op basis van een zogeheten ‘vergelijkende toets’ bepalen welke initiatieven voor vergunningverlening in aanmerking komen. Het uitgangspunt is dat de vereiste vergunningen worden verstrekt aan de kwalitatief beste initiatieven. Andere vergunningaanvragen worden afgewezen.

De te doorlopen stappen in het kader van de verdelingsprocedure en de wijze waarop de gemeente Helmond ingediende vergunningaanvragen beoordeelt staan beschreven in de op 22 mei 2018 vastgestelde beleidsregel ‘Verdelingsprocedure schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’. De beleidsregel bevat de ‘spelregels’ voor de aan te leggen vergelijkende toets.  

Meer informatie