Gemeente Helmond wint KoopWijsPrijs

Vrijdag 15 december 2017

Stientje van Veldhoven- van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de KoopWijsPrijs gisterenmiddag overhandigd aan wethouder van Bree. Het is een landelijke erkenning voor de manier waarop gemeente Helmond omgaat met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en het actieplan dat daarvoor is ontwikkeld. De KoopWijsPrijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt tijdens het congres Samen werkt. Doel is om overheden positief te ondersteunen bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

.

We zijn op de goede weg!

Wethouder Jos van Bree: “Wat ben ik trots dat we als gemeente als winnaar uit de bus komen! Als we gezond en gelukkig willen leven, moeten we zuinig zijn op ons klimaat én op onze sociale omgeving. Bij inkoop denken we na over de effecten op mensen, milieu en onze welvaart. We hebben grote ambities en hebben daarom veel werk gemaakt van een vooruitstrevend Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We hebben hele concrete acties geformuleerd die we nu al uitvoeren en die we tweemaandelijks monitoren. Deze landelijke erkenning van de KoopWijsPrijs bevestigt dat we op de goede weg zijn!”

Doorslag: ambitie en concreetheid

Een groot aantal overheden heeft  een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemaakt. Helmond heeft in haar actieplan vier speerpunten geformuleerd: klimaatneutraal inkopen, social return, innovatiegericht inkopen, circulair inkopen. Doorslaggevend voor de jury is de ambitie en concreetheid van het Helmondse actieplan. Ook de aantrekkelijke vormgeving en aansprekende animatie dragen bij aan een toegankelijk en laagdrempelig plan.    

Alle partijen die het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen hebben ondertekend, konden stemmen op één van de zes genomineerden. De vijf andere genomineerden waren gemeente Eindhoven, Instituut Fysieke Veiligheid, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Almere en provincie Zeeland.