Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een onderhandse volmacht. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven als een kiezer in dezelfde gemeente woont.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs tonen. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs ook op smartphone of tablet tonen.

Als u toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Voor dit verzoekschrift is een formulier beschikbaar. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

U vult samen met degene die u machtigt een deel van het formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Bij deze vorm van volmacht geven heeft de gemachtigde GEEN kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van uw stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. U kunt dan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen.

Formulier verzoekschrift volmacht (PDF).

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.