Bekendmakingen

Gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht plangebied centrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij bij besluit van 23 januari 2018, op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de aanwijzing in het kader van deze wet voor de gronden, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie I nummers 194 en 195, gelegen in het plangebied Centrum, hebben ingetrokken.

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Bekendmakingen 2018

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2018

In 2018 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.