Bekendmakingen

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Bekendmakingen 2017

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2017

In 2017 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Geluid (bekendmaking)

"Gewijzigd Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond": op 18 juli 2017 heeft Burgemeester en wethouders een gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond vastgesteld. Dit gewijzigd ontwerpbesluit heeft met name betrekking op een formele toevoeging van 25 woningen, gelegen aan de Engelseweg en Hoogeindsestraat.

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2017 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het pad gelegen tussen het fietspad aan de Maisdijk en de Heibloemweg.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.