Bekendmakingen

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Bekendmakingen 2018

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2018

In 2018 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Programma Geluid 2018 -2023

Op 9 oktober 2018 heeft het College het Programma Geluid 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.