Actueel

 

Werken bij de gemeente

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met zo'n 700 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie zijn de sleutelwoorden: energiek, slagvaardig, korte lijnen en informeel. Als medewerker maak je deel uit van een team dat resultaatgericht te werk gaat.

Contact opnemen met de gemeente

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Helmond:

Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente of provincie. We hebben verschillende soorten meldingen:

Statushouders in Helmond

Elke gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze vluchtelingen noemen we vergunninghouders of statushouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opnemen. Hoe groter het aantal inwoners van een gemeente, hoe meer statushouders de gemeente krijgt toegewezen.