Actueel

 

Contact opnemen met de gemeente

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Helmond:

Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente of provincie. We hebben verschillende soorten meldingen:

Statushouders in Helmond

Elke gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze vluchtelingen noemen we vergunninghouders of statushouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opnemen. Hoe groter het aantal inwoners van een gemeente, hoe meer statushouders de gemeente krijgt toegewezen. 

Overzicht gedecoreerden Helmond ‘Lintjesregen’ 2018

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ bij gelegenheid van Koningsdag 2018 heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel vanochtend 26 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan 26 Helmonders. In totaal is aan 27 personen een onderscheiding toegekend. De heer Bert de Haas kon de onderscheiding nog niet in ontvangst nemen. Hij is door burgemeester Blanksma-van den Heuvel op de hoogte gebracht. De onderscheiding zal op een later tijdstip door de burgemeester uitgereikt worden. Op deze pagina ziet u een overzicht van alle gedecoreerden van 2018.

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag 20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur. Op deze website vindt u meer informatie over beide verkiezingen en voor welke verkiezing(en) u mag stemmen.