Inzage in de Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen. U kunt uw eigen gegevens inzien via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont. Ook kunt u bij de gemeente een overzicht aanvragen waarop staat aan wie de gemeente uw persoonsgegevens uit de BRP heeft verstrekt.

Voorwaarden

Iedereen die is ingeschreven in de BRP van de gemeente Helmond kan inzage in persoonsgegevens aanvragen. Bent u onder curatele gesteld? Dan mag uw curator uw gegevens inzien. U hoeft de curator hiervoor niet te machtigen.

Aanpak

Inzage via mijnoverheid.nl

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' bekijkt u eenvoudig en snel hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Inzage via de gemeente

U kunt uw gegevens ook inzien bij de gemeente. Daarnaast kunt u een overzicht aanvragen waarop staat aan wie de gemeente uw persoonsgegevens uit de BRP heeft verstrekt. Beide kunt u digitaal aanvragen via onderstaande knop. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Komt u liever persoonlijk langs in de Stadswinkel? Maak hiervoor dan wel eerst een afspraak via de link onder ‘formulieren’. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Formulieren

Kosten

Rechtstreekse inzage in uw persoonsgegevens aan de balie is kosteloos. Wilt u een officieel gewaarmerkt afschrift op papier? Dan betaalt u hiervoor € 10,40 (tarief 2019). Dit geldt ook voor een digitaal verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens.

Inzage in de verstrekkingen is kosteloos.

Termijn

De gemeente is wettelijk verplicht om binnen 4 weken een besluit te nemen op uw aanvraag. Wij streven er altijd naar om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan anderen

Overheidsorganen ontvangen uw persoonsgegevens voor de goede uitvoering van hun (wettelijke) taken. Bijvoorbeeld: de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een gerechtsdeurwaarder. De gemeente is wettelijk verplicht de gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Wij beoordelen zorgvuldig of een aanvrager bevoegd is om uw persoonsgegevens te ontvangen en of het doel van de aanvraag rechtmatig is. Wilt u niet dat wij uw gegevens verstrekken aan derden? Dan kunt u verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) aanvragen. Meer informatie vindt u onder ‘gerelateerde producten’.

Meer informatie

Wetgeving

Gerelateerde producten