• Inwoner
  • Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Afschrift bevolkingsregister (BRP)

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Afschrift burgerlijke stand

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand.

Bewijs van in leven zijn

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op.

Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Bezoek uit het buitenland

Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum.

Inzage in de Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen. U kunt uw eigen gegevens inzien via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont. Ook kunt u bij de gemeente een overzicht aanvragen waarop staat aan wie de gemeente uw persoonsgegevens uit de BRP heeft verstrekt.

Legalisatie handtekening

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen.

Paspoort of identiteitskaart

Met een paspoort of identiteitskaart kunt u aantonen wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart aanvragen en afhalen kan alleen op afspraak.

Rijbewijs aanvragen

Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag na uw examen. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.