Jeugdhulp

Bij de opvoeding van kinderen spelen ouders en verzorgers natuurlijk de belangrijkste rol. Maar wanneer kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze ook op de gemeente rekenen.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Maakt u zich zorgen over uw kind? Zijn er problemen in uw gezin? Dan kunt u terecht bij de gezins- en jongerencoaches. Deze ervaren jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren. Samen met u gaan zij op zoek naar een antwoord of oplossing.

Medisch dossier en privacy

De privacywetgeving en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan ambtenaren en professionals over welke persoonsinformatie zij wel en niet mogen uitwisselen. De gemeente heeft geen inzicht in het medisch dossier en mag alleen medische gegevens bekijken als u daarvoor toestemming geeft. En alleen als het voor uw hulpaanvraag belangrijk is. Gemeenten mogen wel over persoonsgegevens beschikken, om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen. De gemeente krijgt een beperkt aantal gegevens, waaronder het soort jeugdhulp, van welke jeugdzorgaanbieder en de leveringsvorm.
Inzicht in het medisch dossier is alleen voorbehouden aan medische professionals (zoals huisartsen, jeugdartsen en psychiaters) die bij de behandeling van de cliënt zijn betrokken. Bovendien moeten alle artsen, ook de huisarts, zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Meer hierover leest u in onderstaande folder.

  • Folder binnenkort beschikbaar.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan helpen door te luisteren, mee te denken, te informeren en te adviseren. Dit is een ervaren professional die de medewerkers en de manier van werken van de plaatselijke instellingen goed kent. Vertrouwenspersonen geven geen oordeel over de geboden hulp, gaan vertrouwelijk om met informatie en handelen alleen met jouw medeweten en toestemming. Hun doel is om er samen met jou uit te komen en problemen vroegtijdig op te lossen. Hiermee kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.
Jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp of hun ouders/verzorgers kunnen voor vragen of klachten gratis een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. In Noord-Brabant voert Zorgbelang het vertrouwenswerk uit als onderaannemer van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bekijk onderstaande websites voor meer informatie en contactgegevens. Als je in een jeugdinstelling verblijft, neem je contact op met de vertrouwenspersoon van jouw instelling. In de instelling hangt een poster waarop staat wanneer de vertrouwenspersoon aanwezig is.