Crisis met een kind

Speelt er een acute crisis met een kind of in een gezin? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via het telefoonnummer 088 - 0666 999.

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/ of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer gewaarborgd worden. Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen 2 uur ter plaatse. Als het nodig is, wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Meer informatie: