• Inwoner
  • Onderwijs, Jeugd en Gezin

Onderwijs, Jeugd en Gezin

Crisis met een kind

Speelt er een acute crisis met een kind of in een gezin? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via het telefoonnummer 088 - 0666 999.

Financiële hulp bij een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Of kent u iemand met een laag inkomen? Misschien dat u of hij/zij in aanmerking komt voor financiële hulp voor kinderen tot 18 jaar.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Jeugdhulp

Bij de opvoeding van kinderen spelen ouders en verzorgers natuurlijk de belangrijkste rol. Maar wanneer kinderen (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze ook op de gemeente rekenen.

Kinderopvang starten

Als u een kinderopvang wilt starten, moet u bij ons een aanvraag indienen. Wij regelen uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kinderopvang: subsidie peuterarrangement en VVE (inwoner)

Heeft u een of meerdere kinderen die gebruik maken van het peuterarrangement, dan heeft u recht op financiële ondersteuning. Ook als uw kind een indicatie heeft voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer.

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

In Nederland moeten kinderen van 5 tot 18 jaar onderwijs volgen. Ze moeten dan elke schooldag naar school. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Hierna geldt tot zijn of haar achttiende verjaardag de kwalificatieplicht.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U kiest bijvoorbeeld wie u inhuurt voor hulp in het huishouden. Met een PGB kunt u ook hulpmiddelen zoals een scootmobiel of traplift financieren. Ook kunt u met een PGB jeugdhulp inkopen.

Vragen over jeugd en gezin

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag graag stellen aan een deskundige. U kunt dan terecht bij de gezins- en jongerencoaches.

Zorgaanbieders Peelgemeenten

Op deze speciale website voor zorgaanbieders die diensten (gaan) leveren aan inwoners uit de Peelgemeenten, vindt u hier praktische informatie over het inkooptraject en de werkwijze voor het leveren en declareren van zorg.