Glasvezel brengt ONDERWIJS dichterbij

Een tablet is niet meer weg te denken in een klaslokaal. Ook het wereldwijd volgen van colleges niet. Geen hoorcolleges meer maar livestreaming via mobiele media, leren via video-cloud, groepswerk via teleconference, leren via online gamevormen. Dat vraagt om een goede glasvezelverbinding.

Projecten

Op dit moment is er 1 project met glasvezel in het onderwijs

  • Beleefcampus de Braak, waar onderwijs, sport en bedrijven elkaar ontmoeten in een open (be)leefcampus. Vanuit BrabantStad is dit project in Helmond opgepakt om een Open Urban Dataplatform te testen met speciale aandacht voor regie op data, eigenaarschap data, ontwikkeling nieuwe data-gedreven diensten. Om dit goed te kunnen inrichten vraagt dit projecttevensom een virtualisering van de fysieke leefomgeving, een zogenaamde digital twin.