Voorjaarsnota 2019

De gemeenteraad heeft op dinsdag 11 juni de Voorjaarsnota 2019 aangenomen.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2020. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond voor inwoners op 28 mei

Op dinsdag 28 mei was er een hooravond voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Hier heeft één inwoner, de heer Kuypers, zijn mening gegeven over de Voorjaarsnota.

Bespreking door raad op 11 juni

De gemeenteraad heeft de Voorjaarsnota op dinsdag 11 juni besproken en aangenomen. Alleen de fractie CDA en plan! hebben tegen de Voorjaarsnota gestemd; alle andere fracties hebben vóór gestemd.

De raad heeft ook 5 moties aangenomen. Daarin roept de raad het college op om bepaalde zaken (extra) aandacht te geven.

De beelden van de raadsvergadering zijn live uitgezonden via internet. U kunt ze ook terugkijken: via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal op uw tablet. U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

Uw Reactie
Uw Reactie