Voorjaarsnota 2019

Het college van B&W heeft op dinsdag 14 mei de Voorjaarsnota 2019 gepresenteerd. De gemeenteraad discussieert op dinsdag 11 juni over het vaststellen van deze nota. De openbare vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2020. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond voor inwoners op 28 mei

Op dinsdag 28 mei is er om 19.30 uur een hooravond voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan, denkt? Meld u dan aan voor de hooravond. Stuur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).
Er is een aantal spelregels: in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en namens wie u spreekt. Dit mailtje stuurt u voor vrijdagmiddag 24 mei 16.00 uur.
Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten.

Technische vragen

Aansluitend aan de hooravond op 28 mei is er een informatieve commissievergadering, waarbij de raadsleden technische vragen kunnen stellen over de Voorjaarsnota. De vragen worden beantwoord door de leden van het management team met ondersteuning van een aantal ambtenaren.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken: